პროგრამული უზრუნველყოფა

თქვენს ბიზნესზე მორგებული პროგრამული უზრუნველყოფა

 • ჩვენ დაგეხმარებით პროექტის შედგენაში და ამოცანის სწორად დასახვაში.
 • ჩვენი ანალიტიკური ჯგუფი პროგრამისტებთან ერთად იზრუნებს პროექტის შედგენაში.
 • დაგეხმარებით კონკრეტული ამოცანების ოპტიმალურ გადაწყვეტაში.
 • არქიტექტორები სწორად შეარჩევენ თანამედროვე ტექნოლოგიებს და პლატფორმას.
 • დავგეგმავთ სტრატეგიას რათა სამმომავლოდ ოპტიმალურად მოხდეს პროგრამის ტექნიკურად განვითარება.
 • დაგეხმარებით სერვერული ინფრასტრუქტურის სწორად შერჩევაში.
 • პროექტის დეველოპმენტის რეჟიმში მოგეცემათ საშუალება პერიოდულად დაატესტიროთ პროგრამა.
 • მოახდენთ ვიზუალური აღქმა იმისა თუ რას ვქმნით.

პროექტზე მომუშავე ჯგუფი:

 • არქიტექტორი.
 • დეველოპერები.
 • დოკუმენტის შემდგენი.
 • პოექტის მენეჯერი.
 • ტესტერი.
Business process
 
Learn more

Take the First Step to the

Success of Your Company

We can make your company the leader of the market by providing high quality business management solutions. Schedule an appointment to find out more.

Make an Appointment

Testimonials